არჩევნების შედეგები

იმიტირებული შედეგები

ჩვენს ვირტუალურ არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 35-მა ადამიანმა.
ხმები გადანაწილდა შემდეგნაირად:
სოციალ-დემოკრატები - 9 ხმა
ეროვნულ-დემოკრატები - 14 ხმა
სოციალ-რევოლუციონისტები - 9 ხმა
მიწის მესაკუთრეთა პარტია - 1 ხმა
ბოლშევიკები - 1 ხმა
სოციალისტ-ფედერალისტთა პარტია - 1 ხმა

რეალური შედეგები

1919 წლის არჩევნები რეალურად დასრულდა შემდეგი შედეგებით:
სოციალ-დემოკრატები - 409766 ხმა
სოციალისტ-ფედერალისტთა პარტია - 33721 ხმა
ეროვნულ-დემოკრატები - 30754 ხმა
სოციალ-რევოლუციონისტები - 21453 ხმა
მიწის მესაკუთრეთა პარტია - 1532 ხმა
ბოლშევიკები - 779 ხმა